baovesuckhoenguoithan.com

Xin mời tất cả các tâm thức chúng sinh khắp các cõi đang hiện tiền nơi đây cùng chúng con tác pháp t

Xin mời tất cả các tâm thức chúng sinh khắp các cõi đang hiện tiền nơi đây cùng chúng con tác pháp tha thứ.
Chúng con cung thỉnh chư Phật, chư Bồ tát, chư A La Hán, các bậc chư Thánh Chúng, các bậc Tổ Sư, các bậc Ân Sư, các bậc giác ngộ Đại Không Tánh hiện tiền nơi đây chứng minh cho lời sám hối và cầu xin sự tha thứ của chúng con.
Chúng con đã sử dụng sai lầm phước báo, đã thêm vào chân pháp những cảm thọ khoái lạc, các cảm xúc sân hận, đố kỵ, giận hờn, oán thán,... Chúng con đã cùng nhau khuấy đảo luân hồi bằng ảo tưởng, dính mắc vào những thứ vốn vô thường. Chúng con đã giết hại sinh linh bằng sự ảo tưởng của mình.
Chúng con đã tạo thêm gánh nặng ảo tưởng cho thế gian và luân hồi làm cho Chư Phật, Chư Đại Ba La Mật phải mất nhiều công sức, phải rát cổ hỏng họng.
Từ tận trái tim chúng con cúi xin Chư Phật, Chư Đại Ba La Mật, Cha mẹ, các bậc hữu ân nhận nơi chúng con lời chân thành sám hối và tha thứ.
Cầu nguyện chúng sinh khắp các pháp giới hãy mở lòng tha thứ lẫn cho nhau mọi lỗi lầm đã qua để tất cả cùng nhau đón nhận các phước lành từ chư Phật và hội chúng đệ tử của ngài.
Nguyện tất cả các chúng sinh hữu tình hãy mở lòng từ bi cho chúng con sự tha thứ cho tất cả các điều không đúng đắn của chúng con ngay tại đây và từ bây giờ.
Chúng con xin được chia sẻ tất cả Ba La Mật phước lành tới hết thảy chúng sinh, con người, chư thiên, phạm thiên cùng tất cả khắp pháp giới.
Nam Mô A Di Đà Phật.
15/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *