baovesuckhoenguoithan.com

Tượng Phật Bà Đen Chùa_Trà_Đớt_Lạc_Hoà_Vĩnh_Châu ST

Tượng Phật Bà Đen #Chùa_Trà_Đớt_Lạc_Hoà_Vĩnh_Châu-ST
Mọi người đến viếng Mẹ xin cúng vườn 1 ít cũng dc...vài chục ngìn cũng dc...để Chùa làm chánh điện vì Chùa ngèo?
Tuỳ tâm ???
?Và k phải là phật nỗi gì cả...hôm qa chỉ là lời đồn và Thí đến nơi hỏi thăm thì k fai mà là ở đó ngta nói mẹ ở đó 38 năm gì đó...giờ đem mẹ lên thờ cúg...
05/08/2020
2 bình luận:
Cherry Diễm
05-08-2020, 02:11:31
Ở đâu vậy chế
Thạch Thanh Thúy
05-08-2020, 02:11:31
#Chùa_Trà_Đớt_Lạc_Hoà_Vĩnh_Châu_ST

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *