baovesuckhoenguoithan.com

tôi rất ngưỡng mộ và có lời khen ngợi cha mẹ họ đã sản sinh ra một nhân tai cho đât nước và vì lợi í

( tôi rất ngưỡng mộ và có lời khen ngợi cha mẹ họ đã sản sinh ra một nhân “ tai” cho đât nước - và vì lợi ích 100 năm trồng người là đây..!!!!! )
Miệng ăn miệng nói miệng cười
Miệng đi nói chuyện cho người ta yêu
Có khi miệng lại nói điêu
Làm cho cửa nát nhà xiêu (cũng) vì mồm!...
Lời nói là công cụ, phương tiên mà con người cần để giao tiếp đối ngoại
Lời nói tốt đẹp, khéo léo giúp con người được lòng tất cả mọi người, đôi lúc có lợi cho bản thân
Lời nói khéo léo thể hiện bản thân là một con người có học, tế nhị
Vì khi ta biết cách giao tiếp, ngôn ngữ trở nên hữu dụng và đẹp đẽ
.....
Họ...đã nói, tin hay không là tuỳ bạn.
13/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *