baovesuckhoenguoithan.com

Tham vấn “Yểm trợ xã hội”

Giáo dục sức khỏe khuyến khích hành động theo những kiến thức có sẵn, còn tham vấn nhằm giảm thiểu stress qua đối thoại và tương tác rất cá nhân, rất chuyên biệt.
Tham vấn chủ yếu tập trung vào thời điểm trước và sau xét nghiệm. Về nguyên tắc, xét nghiệm HIV/AIDS là xét nghiệm nặc danh và tự nguyện, do vậy, nếu không làm tốt tham vấn trước và sau xét nghiệm sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác giáo dục sức khỏe, giám sát lâm sàng về sau. Tham vấn cũng cần thực hiện suốt quá trình bệnh nhân sống với HIV, với AIDS, theo yêu cầu của người bệnh. Tham vấn viên phải được huấn luyện để có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Mục tiêu của tham vấn là giúp bệnh nhân đương đầu tốt hơn với các khủng hoảng tâm lý và xã hội, giúp bệnh nhân duy trì các mối quan hệ xã hội, thích nghi với hoàn cảnh mới, hợp tác với y tế để chữa trị sớm và kịp thời các bệnh liên quan, thay đổi hành vi để tránh lây lan cho cộng đồng, ngoài ra có thể tham gia vào các tổ chức “Bạn giúp bạn”, sống một cách có ý nghĩa, tích cực, nhờ đó có thể kéo dài tuổi thọ.
Người nhiễm HIV/AIDS có những nhu cầu bức xúc cần được che chở, yểm trợ nhiều mặt, từ luật pháp, công ăn việc làm, duy trì việc học hành, công tác… đến các dịch vụ an sinh trong nhiều trường hợp. Các nhóm “Bạn giúp bạn” có thể hỗ trợ một cách tích cực. Trong những thời điểm nguy kịch cần có sự yểm trợ xã hội cụ thể hơn nữa. Do vậy, một hệ thống nhân viên công tác xã hội được tổ chức, huấn luyện và phối hợp chặt chẽ với nhau sẽ rất cần thiết. Cho đến nay, chưa có một mạng lưới như vậy nhằm đáp ứng công tác chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân HIV/AIDS ở nước ta. Khi nói đến AIDS, người ta dễ nghĩ đến một loại bệnh và từ đó dễ khoán trắng cho ngành y tế.
Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS thực sự là một công tác mới mẻ, khó khăn, đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm cao và một khả năng phối hợp liên ngành tốt. Một nhân viên y tế, một “tham vấn viên” đơn độc không thể thực hiện trọn vẹn được. Do vậy cần thiết phải có sự tổ chức phối hợp đồng bộ từ cấp vĩ mô đến cơ sở, mới đáp ứng được nhu cầu chăm sóc toàn diện cho người nhiễm HIV/AIDS và góp phần ngăn chặn sự lan truyền bệnh HIV/AIDS trong cộng đồng chúng ta.
So sánh giáo dục sức khỏe và tham vấn
Giống nhau: 
1. Nhằm thay đổi hành vi để giảm thiểu nguy cơ
2. Tương tác hai chiều
3. Dựa vào các kỹ năng truyền thông
Khác nhau:
1. Giáo dục sức khỏe (GDSK) là một tiến trình học tập trong khi tham vấn (TV) là một tiến trình đối phó, giải quyết vấn đề. Một đằng là PHÒNG (GDSK) một đằng là CHỮA (TV).
2. Giáo dục sức khỏe thường thực hiện với một nhóm đối tượng hoặc một đám đông, còn Tham vấn chỉ xảy ra giữa hai người, hoặc với một nhóm nhỏ rất chuyên biệt, riêng tư. Giáo dục sức khỏe nặng về NÓI mà tham vấn nặng về NGHE.
3. Giáo dục sức khỏe thường khởi phát từ nhà giáo dục, người làm công tác giáo dục sức khỏe, trong khi tham vấn thường khởi phát từ thân chủ, từ nhu cầu của người đang có vấn đề khác. Nói khác đi, nhà giáo dục thì chủ động “ĐI” tìm đối tượng, còn nhà tham vấn thì thân chủ tìm “ĐẾN” mình.
4. Giáo dục sức khỏe khuyến khích hành động theo những kiến thức có sẵn, còn tham vấn nhằm giảm thiểu stress qua đối thoại và tương tác rất cá nhân, rất chuyên biệt. Nói khác đi, giáo dục sức khỏe nặng về LÝ mà tham vấn nặng về TÌNH.
5. Giáo dục sức khỏe nhằm thay đổi hành vi cá nhân nhưng chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của môi trường bên ngoài, còn tham vấn chủ yếu nhằm vào sự thay đổi bên trong nhờ mối quan hệ thiết lập được giữa tham vấn viên và thân chủ, mối tương giao lành mạnh. Có thể nói giáo dục sức khỏe dựa vào NGOÀI mà tham vấn dựa vào TRONG.
6. Giáo dục sức khỏe thường do thầy thuốc, chuyên viên… thực hiện, còn công tác tham vấn có thể do các nhà tâm lý, nhân viên xã hội, nhà phân tâm học, nhân viên điều dưỡng, gia đình và cả nhóm “Bạn giúp bạn” đã được huấn luyện, có đủ kiến thức và kỹ năng. Giáo dục sức khỏe thì HẸP, còn tham vấn thì RỘNG.
20/04/2016 , BS Đỗ Hồng Ngọc - Báo Sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh – Số 11 (5/96)

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *