baovesuckhoenguoithan.com

KHI GẶP ANH ẤY Mục tiêu của em là gì Mục tiêu của doanh nghiệp là gì Mục tiêu doanh số doanh thu là

KHI GẶP ANH ẤY!!! Mục tiêu của em là gì? Mục tiêu của doanh nghiệp là gì? Mục tiêu doanh số, doanh thu là gì? Và sau 2,5 tiếng hết cả đống giấy A4. P/s: Chẳng biết nói gì, chỉ có thể nói là hãy cứ cho đi, bởi vì cuộc sống may mắn nhất là gặp được người vợ tốt, người bạn tốt, người anh em tốt, người thầy tốt. Việc đó chỉ xảy ra khi mỗi người cần phải tu sửa để trở thành người tử tế. "Trăm năm ở với thằng đần ko bằng một phút ở gần người khôn". Thank you Anh Tung Pham Manh!!!
23/03/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *