baovesuckhoenguoithan.com

Học online là sự nổ lực của người dạy

Học online là sự nổ lực của người dạy. Và hơn cả là sự chăm chỉ gấp đôi của người học. Vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ “đưa đò”. Chúc các bạn thành công hơn nữa.
Lash & Co rất muốn mở nhiều khoá dạy theo nhu cầu thời gian của mọi người. Nhưng Kim lấy chất lượng làm đầu thay vì số lượng.
Mong là thời gian tới, sẽ nhiều bạn sắp xếp đi học được hơn. Hàng tháng, Lash & Co sẽ có 2 khoá cơ bản và 2 khoá nâng cao.
Và hiện tại, Kim tạm ngưng nhận lớp online, khi nào có khoá sẽ thông báo nhen.
09/06/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *