baovesuckhoenguoithan.com

Cảm ơn Chúa

Cảm ơn Chúa..xin cho chúng con được mãi là con cái của Ngài.. Xin cho đời sống đức tin của chúng con ngày một lớn hơn..mạnh mẽ hơn như bông trái trong vườn Ngài Amen.
23.07.2017
28/08/2017
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004718506027
3 bình luận:
HươngVũ Bấtđộngsản
23-07-2017, 10:06:24
Amen
HươngVũ Bấtđộngsản
23-07-2017, 10:06:59
Thanks, em yêu Bạch Hạnh Trần chúa nhật hồng
BachHanh Tran
23-07-2017, 10:16:54
Thanks chị yêu..Cầu Chúa luôn ở cùng chị Amen

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *