baovesuckhoenguoithan.com

1 Kẻ hèn này sẽ coi bác sỹ Lương là anh hùng nếu ông kiên quyết không ra y lệnh và đòi hỏi kiểm tra

1.Kẻ hèn này sẽ coi bác sỹ Lương là anh hùng nếu ông kiên quyết không ra y lệnh và đòi hỏi kiểm tra và có chứng nhận xét nghiệm nguồn nước bằng văn bản trước khi mở máy
2.Bởi lẽ,
Kể cả là khi ông làm vậy (không ra y lênh) hay khi ông không làm vậy (cứ ra y lệnh), bệnh nhân đều chết, song hành đông kiên quyết không ra y lênh mới là hành động anh hùng thật sự vì nó ngăn khả thể (possibility) cho các tai nạn thảm khốc xảy ra trong tương lai.
3.Đạo đức học (ethics) và công lý quan tâm tới (sự ngăn chặn) khả thể của cái ác. Các điều luật cụ thể hay các quy tắc luân lý (moral) chỉ quan tâm đến (việc xử lý) hiện thể của cái ác (khi nó đã xuất hiện ra)
4.Do đó, có yếu tố đạo đức học trong hành vi kiên quyết không ra y lệnh trước khi kiểm tra nguồn nước.
5.Đó là chưa kể khi có xác nhận chất lượng nguồn nước bằng văn bản, thì chắc chắn đó cũng là bằng cớ ngoại phạm cho bác sỹ Lương
Ký tên ông Tám Huy
09/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *