baovesuckhoenguoithan.com

Bài viết 12/2016

Khi nào quyết định điều trị ? - Huyết áp tâm trương đo 2 lần trên 90, dưới 100 (chớ vội điều trị) - Đo kiểm tra ít lắm 2 lần trong một tháng (một người đo, một cái máy) - HA tâm trương dưới 100 (vẫn trên 90), điều trị và theo dõi ba tháng, sửa chữa nếp sống, chế độ ăn uống. - HA tâm trương dưới 100 (vẫn trên 90), điều trị tiếp và liên tục, kiểm tra 6 tháng một lần để điều chỉnh thuốc. Hạ đến số nào ? Theo thống kê, tỉ lệ tử vong và tỉ lệ...
Để có điều kiện tìm hiểu tình hình dược phẩm ở Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ (USA), nhằm nghiên cứu khả năng hợp tác trước mắt và lâu dài trong lĩnh vực thuốc men, tôi được mời sang thăm Hoa Kỳ 4 tuần lễ trong tháng 4.1995. Một nước Mỹ rộng lớn, đứng thứ 4 trên thế giới về diện tích (9.364.000 km2 sau Nga, Canada và Trung Quốc, bằng 28 lần nước ta), đông dân đứng hàng thứ 3 trên thế giới về dân số (245 triệu, sau Trung Quốc, Ấn Độ, bằng 3,3 lần dân số nước ta)....
Tòa soạn nhận được rất nhiều thư của các bạn - đa số hỏi về những tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình trong đó có 2 bạn hỏi về “Huyết trắng”. Chúng tôi đã chuyển đến bác sĩ Ngọc Trang Thanh, chuyên về phụ sản khoa và nhận được bài trả lời. Mời các bạn cùng đọc. Huyết trắng nơi người độc thân Cô Phạm Thị Tuyết Hằng ở Vũng Tàu viết thư hỏi như vầy: Cháu chưa có gia đình, bị huyết trắng 2 năm nay, cháu có đi xét nghiệm và kết quả:...