baovesuckhoenguoithan.com

Bài viết 03/2016

Tác hại Thuốc lá của Bộ Y tế; Chỉ thị 368 TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 63/TC/HCSN của Bộ Tài chính quy định không chi và sử dụng thuốc lá trong các hội thảo, cuộc họp…
Hiểu biết của các bà mẹ khá tốt về việc xử trí tại nhà khi trẻ bị sốt cao (90% trả lời đúng) và một số bệnh thường gặp như Sốt xuất huyết (70% trả lời đúng), Tiêu chảy (92% trả lời đúng)…