baovesuckhoenguoithan.com

Bài viết 03/2016

Hiểu biết của các bà mẹ khá tốt về việc xử trí tại nhà khi trẻ bị sốt cao (90% trả lời đúng) và một số bệnh thường gặp như Sốt xuất huyết (70% trả lời đúng), Tiêu chảy (92% trả lời đúng)…